Uitstel deadline PB tot 28 oktober

De deadline van de aangifte personenbelasting voor mandatarissen wordt uitgesteld tot 28 oktober 2022. Dit uitstel werd toegekend omdat het ITAA - ons beroepsinstituut - een globaal akkoord heeft afgesloten met de minister Van Peteghem over de toekomstige indieningsdata.

De belangrijkste punten van dit akkoord zijn:

Overgangsperiode: aanslagjaar 2023

 • Biztax: 9 oktober 2023
 • TOW: 18 oktober 2023

Vaste deadlines vanaf aanslagjaar 2024

 • Biztax: 30 september
 • TOW
  • 30 juni of 15 juli voor de aangiften in Tax-on-Web
  • 16 oktober:
   • aangiften van inkomsten uit een zelfstandige activiteit, en 
   • aangiften met buitenlandse beroepsinkomsten

De digitale toepassingen van de FOD Financiën worden uiterlijk op 30 april opengesteld en moeten minstens 5 maanden operationeel beschikbaar zijn. Onaangekondigde onbeschikbaarheden tijdens de laatste veertien dagen vóór 16 oktober geven onder bepaalde voorwaarden, waaronder een voldoende spreiding van de indiening van de aangiftes (voorlopig richtcijfer 80%), aanleiding tot overleg voor een uitstel.

ITAA-leden kunnen individueel uitstel vragen in geval van ernstige redenen en overmacht. Wat “ernstige redenen” zijn, zal bepaald worden in overleg met het ITAA en later vastgelegd bij Koninklijk Besluit. Daarbij zal rekening worden gehouden met situaties waarin de voorbereiding en indiening van welbepaalde aangiften bovenmatig veel werkuren in beslag nemen omwille van de complexiteit van de achterliggende fiscale wetgeving.

 

Verschillende indieningstermijnen

De mandatarissentermijn wordt vervangen door een termijn die geldt voor iedereen, maar die op een latere datum gesteld wordt in geval van aangiften van inkomsten uit een zelfstandige activiteit en buitenlandse beroepsinkomsten. Deze data worden wettelijk verankerd, zodat de jaarlijkse onzekerheid en onderhandelingen over een algemeen uitstel in principe tot het verleden zullen behoren. Accountancykantoren worden zo in de gelegenheid gesteld om ruim op voorhand hun interne organisatie op de fiscale deadlines af te stemmen.

Bron: ITAA-mailing dd 16/09/2022