Onroerende goederen in het buitenland krijgen ook een KI.

Ben je eigenaar van een of meerdere onroerende goederen in het buitenland? Dan hou je best rekening met enkele wijzigingen. Onder Europese druk besliste de Belgische Staat om voor buitenlands onroerend goed een soort kadastraal inkomen toe te passen. Die waarde dient vanaf inkomstenjaar 2021 als basis voor de belasting op jouw tweede verblijf in het buitenland.

Waarom komt er een wijziging?

Europa uitte meermaals bezwaren tegen de ongelijke belasting op buitenlandse en binnenlandse onroerende goederen. Vanaf 1 januari 2021 gelden dus dezelfde belastingregels voor eigendommen in België en het buitenland.

De Administratie Opmetingen en Waarderingen krijgt de taak om voor alle buitenlandse eigendommen een kadastraal inkomen te bepalen. Dat gebeurt op basis van de gegevens die jij als eigenaar verschaft

Wie dient een aangifte in?

De aangifteplicht geldt voor natuurlijke personen of vzw’s die onderworpen zijn aan de (rechts)personenbelasting die eigenaar, erfpachthouder, opstalhouder of vruchtgebruiker zijn van onroerende goederen in het buitenland.

De nieuwe regeling is dus niet van toepassing voor vennootschappen.

Wat is het kadastraal inkomen (KI)?

De huidige normale verkoopwaarde van het onroerend goed dient als basis voor het kadastraal inkomen. De KI-waarde is een fictief cijfer en verwijst net zoals het Belgische kadastraal inkomen naar een referentieperiode in 1975.

De KI-waarde van het buitenlands onroerend goed bedraagt 5,3% van de normale verkoopwaarde op 1 januari 1975. Is er voor je tweede verblijf geen referentieperceel beschikbaar? Dan past de administratie op de actuele normale verkoopwaarde een correctiewaarde toe om de normale verkoopwaarde voor 1 januari 1975 te bepalen. Die correctiewaarde verandert jaarlijks.

Voorbeeld:

Kocht je in 2020 een vakantieverblijf in Italië voor een aankoopprijs van 250.000 euro? Dan bereken je het kadastraal inkomen voor het aanslagjaar 2022 als volgt:

KI = (aankoopprijs/correctiefactor 2020) x 5,3% = (250.000/15,036) x 5,3% = € 881,22

Welke informatie geef je aan?

Om de KI-waarde van je tweede verblijf te berekenen, heeft de Administratie Opmetingen en Waarderingen de volgende gegevens nodig:

  • een korte beschrijving van het goed;
  • de locatie van het goed (land en adres);
  • de normale verkoopwaarde op vandaag van gebouwde onroerende goederen of de oppervlakte van gronden. Ken je de normale verkoopwaarde niet? Dan vermeld je als belastingplichtige de prijs en het jaar van aankoop, de kosten van eventuele na de aanschaffing uitgevoerde werkzaamheden en het jaar van voltooiing van die werken.

Let wel, wat aanslagjaar 2021 (inkomsten 2020) betreft moet u zoals voorheen uw onroerend goed opnemen, m.a.w. dus op basis van de theoretische huurwaarde.

Wanneer moet de belastingdienst ten laatste op de hoogte zijn van buitenlands onroerend goed?

Was je voor 31 december 2020 eigenaar van onroerende goederen in het buitenland? Dan heb je tot 31 december 2021 tijd om aangifte te doen. Het online aangifteformulier is beschikbaar vanaf juni 2021. Gaf je in vorige belastingaangiftes al een tweede verblijf in het buitenland aan? Dan hoef je niets te doen. De belastingdienst neemt zelf contact met je op.

Werd je tussen 1 januari 2021 en 24 februari 2021 eigenaar van buitenlands onroerend goed? Dan ben je verplicht om je aangifte voor 30 juni 2021 in te dienen.

Kocht je na 25 februari 2021 onroerend vastgoed in het buitenland? Dan heb je vier maanden tijd om de Administratie Opmetingen en Waarderingen op de hoogte te brengen van je aankoop.

Waar geef je buitenlandse onroerende goederen aan?

Je bent verplicht om buitenlandse onroerende goederen aan te geven bij de Administratie Opmetingen en Waarderingen. Dat kan als volgt:

  • een brief aan de Administratie Opmetingen en Waarderingen – Cel buitenlands KI, Koning Albert II-laan 33 bus 55, 1030 Brussel;
  • een e-mail aan foreigncad@minfin.fed.be;
  • het invulformulier op myminfin.be.

Wat gebeurt er als je de nieuwe regelgeving niet naleeft?

Bij een verkeerde aangifte van je tweede verblijf in het buitenland riskeer je een boete van 250 tot 3.000 euro.

Vragen of opmerkingen?

Heeft u vragen of opmerkingen over deze wijziging? Neem dan contact op met één van onze specialisten.

Andere nieuwsberichten

Meer nieuwsberichten 

Fiscale rechtsbijstand : een nuttige verzekering

Algemeen nieuws02-09-2021

De kans dat je als ondernemer te maken krijgt met een fiscale controle is sterk toegenomen. Omdat ...

Lees verder 

Gevimar straalt in Knokke

Team04-11-2021

Nu de temperaturen dalen, de dagen verkorten en de herfst ons trakteert op zijn weelderige ...

Lees verder