Investeringsaftrek

Dankzij investeringsaftrek verlaagt het bedrag waarover belasting moet worden betaald. Altijd interessant, nietwaar?

Wat is de investeringsaftrek?

Overweeg je om te investeren? Dan weet je graag de fiscale impact hiervan. Enerzijds heb je de kostenaftrek gespreid over een aantal jaar (zogenaamde afschrijvingen), anderzijds heb je een bijkomstige bonus onder de vorm van investeringsaftrek. Op die bonus gaan we hieronder dieper in.

De investeringsaftrek is ontworpen om eenmanszaken en vennootschappen te stimuleren om productieve investeringen te doen. Dankzij deze bijkomende aftrek verlaagt het bedrag waarover belasting moet worden betaald. 

De hoogte van de aftrek wordt berekend als een percentage van het investeringsbedrag. Met de geplande wijzigingen vanaf 2025 is het belangrijk om op de hoogte te blijven van de nieuwste regelgeving en hoe deze jouw onderneming kan beïnvloeden.

Nieuw stelsel

Vanaf 1 januari 2025 treedt een nieuw stelsel voor de investeringsaftrek in werking, gericht op het stimuleren van investeringen in vaste activa. Dit nieuwe stelsel biedt aantrekkelijke aftrekpercentages die specifiek zijn afgestemd op de behoeften van eenmanszaken en kleine vennootschappen. Hier zijn de belangrijkste veranderingen:

Basisaftrek – 10%

Voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine ondernemingen geldt vanaf 2025 een basisaftrek van 10%. Dat betekent dat 10% van de waarde van de nieuwe of tot stand gebrachte vaste activa kan worden afgetrokken van de belastbare winst.

Opmerking: Investeringen die een negatieve impact op het klimaat en milieu hebben, waarvoor er duurzame alternatieven op de markt beschikbaar zijn, worden uitgesloten van de basisaftrek. De ministerraad zal periodiek een lijst opstellen van uitgesloten investeringen, zodat bedrijven weten welke investeringen niet in aanmerking komen voor de aftrek.

Verhoogde aftrek voor digitale vaste activa – 20%

Voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine ondernemingen geldt vanaf 2025 tevens een verhoogde aftrek van 20% voor investeringen in digitale vaste activa. Dit hogere aftrekpercentage is bedoeld om de digitale transformatie binnen bedrijven te versnellen. Onder de categorie digitale vaste activa vallen onder andere:

  • Software en apparatuur ter ondersteuning van digitale betalings- en facturatiesystemen
  • Digitale boekhoudsystemen
  • Digitale CRM-systemen.
  • Digitale e-commerce platformsystemen
  • Digitale systemen voor de beveiliging van informatie- en communicatietechnologie

Verhoogde aftrekken op specifieke thema’s – 30% of 40%

Voor investeringen in bepaalde thematische gebieden gelden nog hogere aftrekpercentages. Voor eenmanszaken, vrije beroepen en kleine ondernemingen is er een verhoogde aftrek van 40%, terwijl niet-kmo’s een aftrek van 30% kunnen toepassen. Deze verhoogde aftrek is specifiek van toepassing op de volgende thema’s:

  • Investeringen in efficiënt energieverbruik en hernieuwbare energie
  • Investeringen in koolstofemissievrij vervoer
  • Milieuvriendelijke investeringen
  • Ondersteunende digitale investeringen

Per thema zal een lijst met in aanmerking komende investeringen worden vastgelegd bij Koninklijk Besluit.

Formaliteiten

Voor de basisaftrek (10%) en de verhoogde aftrek voor digitale vaste activa (20%) dient geen speciale aanvraagprocedure worden doorlopen om de investeringsaftrek te verkruigen. Het huidig gebruik van de formulieren 275U en 276U blijft behouden.


Eenmanszaken, vrije beroepers en ondernemingen die gebruik willen maken van de thematische aftrekken en de technologie-aftrek, moeten een attest aanvragen waaruit blijkt dat de investering kwalificeert als een in aanmerking komende investering zoals opgenomen in de desbetreffende lijst.
 

Overdraagbaarheid

De bestaande regeling van overdraagbaarheid blijft behouden. In de personenbelasting is de niet genoten basisinvesteringsaftrek onbeperkt in de tijd overdraagbaar. In de vennootschapsbelasting is de niet genoten basisinvesteringsaftrek beperkt in de tijd overdraagbaar (1 jaar). De andere investeringsaftrekken blijven onbeperkt overdraagbaar in zwel de personen- als de vennootschapsbelasting.

Meer nieuws :

Meer nieuwsberichten 

Investeringaftrek vanaf 2025: wat moet je weten?

Fiscaliteit04-06-2024

Dankzij investeringsaftrek verlaagt het bedrag waarover belasting moet worden betaald. Altijd ...

Lees verder 

Meldingsplicht 'huur' onroerend goed

Fiscaliteit12-04-2024

De huurder van een onroerend goed of de houder van een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed ...

Lees verder 

Het invorderen van consumentenschulden verstrengd

Algemeen nieuws05-09-2023

Enkele weken geleden werd een wet gestemd, die de regels wijzigt betreft de invordering van ...

Lees verder 

Vraag een werkbaarheidscheque en zet in op werkbaar werk

Algemeen nieuws20-03-2023

Inzetten op werkbaar werk is een win-win voor zowel werkgevers als werknemers. Werknemers blijven ...

Lees verder