Aanpassing "btw verlegd"

Sinds 1/1/2023 volstaat het niet langer dat aannemers factureren met de vermelding ‘btw verlegd’. Voortaan is er een nieuwe verplichte factuurvermelding.

Bij werken in onroerende staat, zoals renovatie- en schilderwerken, moet je als aannemer geen btw factureren wanneer je klant btw-plichtig is. De klant moet dit namelijk zelf aangeven via zijn btw-aangifte. Daardoor wordt de btw verlegd.

Voor deze medecontractanten volgt er dus een aanpassing. Tot nu toe volstond het om de vermelding ‘btw verlegd’ op de facturen te plaatsen. Sinds 1/1/2023 is dit gewijzigd en dient elke factuur onder het btw-tarief medecontractant verplicht de volgende standaardvermelding te bevatten:

‘Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Behoudens samenspanning tussen de partijen, is de dienstverrichter ontslagen van de aansprakelijkheid ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde voorwaarde betreffende de hoedanigheid van de afnemer, wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist.’

Voor wie gebruikt maakt van softwaretools zoals Billie, Furoo, Billit,... is er goed nieuws, want de juiste factuurvermelding wordt telkens automatisch toegevoegd wanneer je "medecontractant" factureert.

Registratieverplichting werkende vennoten en helpers

Algemeen nieuws29-06-2024

Op 1 juli 2024 treedt een nieuwe maatregel in werking: bedrijven in de bouw- of schoonmaaksector ...

Lees verder 

Investeringaftrek vanaf 2025: wat moet je weten?

Fiscaliteit04-06-2024

Dankzij investeringsaftrek verlaagt het bedrag waarover belasting moet worden betaald. Altijd ...

Lees verder 

Meldingsplicht 'huur' onroerend goed

Fiscaliteit12-04-2024

De huurder van een onroerend goed of de houder van een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed ...

Lees verder 

Het invorderen van consumentenschulden verstrengd

Algemeen nieuws05-09-2023

Enkele weken geleden werd een wet gestemd, die de regels wijzigt betreft de invordering van ...

Lees verder