Aanpassing "btw verlegd"

Sinds 1/1/2023 volstaat het niet langer dat aannemers factureren met de vermelding ‘btw verlegd’. Voortaan is er een nieuwe verplichte factuurvermelding.

Bij werken in onroerende staat, zoals renovatie- en schilderwerken, moet je als aannemer geen btw factureren wanneer je klant btw-plichtig is. De klant moet dit namelijk zelf aangeven via zijn btw-aangifte. Daardoor wordt de btw verlegd.

Voor deze medecontractanten volgt er dus een aanpassing. Tot nu toe volstond het om de vermelding ‘btw verlegd’ op de facturen te plaatsen. Sinds 1/1/2023 is dit gewijzigd en dient elke factuur onder het btw-tarief medecontractant verplicht de volgende standaardvermelding te bevatten:

‘Verlegging van heffing. Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand na de ontvangst van de factuur, wordt de afnemer geacht te erkennen dat hij een belastingplichtige is gehouden tot de indiening van periodieke aangiften. Als die voorwaarde niet vervuld is, is de afnemer ten aanzien van die voorwaarde aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten. Behoudens samenspanning tussen de partijen, is de dienstverrichter ontslagen van de aansprakelijkheid ten aanzien van de in het eerste lid bedoelde voorwaarde betreffende de hoedanigheid van de afnemer, wanneer de afnemer de factuur niet schriftelijk betwist.’

Voor wie gebruikt maakt van softwaretools zoals Billie, Furoo, Billit,... is er goed nieuws, want de juiste factuurvermelding wordt telkens automatisch toegevoegd wanneer je "medecontractant" factureert.

Investeringsaftrek vanaf 01.01.2023

Fiscaliteit25-01-2023

In zowel de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting bestaat er al vele jaren een fiscale ...

Lees verder 

Btw aftrek via werkelijk gebruik

BTW25-01-2023

Vanaf 1 januari 2023 is er voor gemengde belastingplichtigen die de btw-aftrek willen toepassen op ...

Lees verder 

Eerst de mensen, dan de cijfers

Interviews24-01-2023

Toegankelijk en menselijk zijn, staat altijd centraal. Zowel bij de ondernemers die we ...

Lees verder 

Aanpassing "btw verlegd"

BTW02-01-2023

Sinds 1/1/2023 volstaat het niet langer dat aannemers factureren met de vermelding ‘btw ...

Lees verder