Registratieverplichting werkende vennoten en helpers

Op 1 juli 2024 treedt een nieuwe maatregel in werking: bedrijven in de bouw- of schoonmaaksector moeten de gegevens van hun werkende vennoten registreren in de Kruispuntbank van Ondernemingen (KBO). Zelfstandige ondernemers met een eenmanszaak in deze sectoren moeten de gegevens van hun helpers ook registreren in de KBO.

Verplichting voor vennootschappen en zelfstandigen

Het is de verantwoordelijkheid van de vennootschap of de zelfstandige om de verplichte registraties van werkende vennoten of helpers uit te voeren. Indien de registratieplicht niet wordt nageleefd, stelt de vennootschap of de zelfstandige zich bloot aan mogelijke sancties.

Belangrijk: De registratieplicht geldt enkel voor vennootschappen die onderworpen zijn aan de Belgische vennootschapsbelasting of de Belgische belasting der niet-inwoners. 

Wat is een werkend vennoot?

Een werkend vennoot is een aandeelhouder van de vennootschap die een activiteit uitoefent in de vennootschap, en die deze activiteit niet als werknemer maar als zelfstandige uitoefent. 
Een mandataris kan dus ook werkend vennoot zijn. Dat is het geval als een mandataris aandeelhouder is van de vennootschap, maar ook operationele taken uitvoert naast de bestuurlijke verantwoordelijkheden.

Wat is een helper?

Een helper is een natuurlijk persoon die op zelfstandige basis een zelfstandige bijstaat of vervangt in de uitoefening van de zelfstandige activiteit. 
Twee categorieën van helpers moeten niet geregistreerd worden in de KBO.

  • Meewerkende echtgenoten: de huwelijks- of wettelijk samenwonende partner van de zelfstandige die bij het sociaal verzekeringsfonds is aangesloten onder het statuut van ‘meewerkende echtgenoot’.
  • Helpers zonder verzekeringsplicht als zelfstandige: sommige helpers hoeven zich voor hun activiteiten als helper niet aan te sluiten bij een sociaal verzekeringsfonds.

Registratieverplichting werkende vennoten en helpers

Algemeen nieuws29-06-2024

Op 1 juli 2024 treedt een nieuwe maatregel in werking: bedrijven in de bouw- of schoonmaaksector ...

Lees verder 

Investeringaftrek vanaf 2025: wat moet je weten?

Fiscaliteit04-06-2024

Dankzij investeringsaftrek verlaagt het bedrag waarover belasting moet worden betaald. Altijd ...

Lees verder 

Meldingsplicht 'huur' onroerend goed

Fiscaliteit12-04-2024

De huurder van een onroerend goed of de houder van een zakelijk gebruiksrecht op een onroerend goed ...

Lees verder 

Het invorderen van consumentenschulden verstrengd

Algemeen nieuws05-09-2023

Enkele weken geleden werd een wet gestemd, die de regels wijzigt betreft de invordering van ...

Lees verder