Investeringaftrek vanaf 01.01.2023

In zowel de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting bestaat er al vele jaren een fiscale stimulans voor investeringen. De spelregels van deze regelgeving, gekend onder de benaming investeringsaftrek, varieert echter van jaar tot jaar.

Voor investeringen verkregen over de periode van 12.03.2020 en 31.12.2020 werd de eenmalige investeringsaftrek vastgelegd op 25% van de aankoopprijs exclusief BTW. Voor investeringen uitgevoerd vanaf 1 januari 2023 is het basistarief teruggebracht tot 8%.

Deze fiscale bonus is van toepassing voor zover ze voldoen aan volgende voorwaarden:

 • Nieuwe investeringen (geen tweedehands)
 • 100% beroepsmatig gebruik
 • Over minstens 3 jaar afgeschreven

Hierna geven we overzicht van alle spelregels van toepassing vanaf 01.01.2023.
 

Eenmalige investeringsaftrek bij natuurlijke personen

Bij de eenmalige investeringsaftrek wordt het percentage toegepast op de aanschaffingswaarde exclusief BTW (tenzij BTW niet aftrekbaar)
 

 • 20,5% voor digitale investeringen, octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen
 • 27,5% voor investeringen in beveiliging
 • 42% voor koolstofemissievrije vrachtwagens en tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens
 • 8% voor andere investeringen

Eenmalige investeringsaftrek bij vennootschappen

Alle vennootschappen
Kleine vennootschappen (cv. WVV)
 • 20,5% voor octrooien, milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, energiebesparende investeringen en rookafzuig- of verluchtingssystemen in horeca-inrichtingen
 • 42% voor koolstofemissievrije vrachtwagens en tankinfrastructuur voor blauwe, groene of turquoise waterstof en elektrische laadinfrastructuur met betrekking tot koolstofemissievrije vrachtwagens
 • 3% voor investeringen tot aanmoediging van het hergebruik van verpakkingen van dranken en nijverheidsproducten
 • 8% voor andere investeringen
 • 20,5% voor digitale investeringen (incl. investering in een witte kassa of in een webshop voor e-commerce)
 • 27,5% voor investeringen in beveiliging
 • 8% voor andere investeringen

Gespreide investeringsaftrek

Natuurlijke personen die op de 01.01.2023 minder dan 20 werknemers tewerkstellen, kunnen de investeringsaftrek ook spreiden over de afschrijvingsperiode van hun investeringen. De aftrek bedraagt dan 17,5% van de afschrijvingen en dit tot de investering volledig is afgeschreven.

De gespreide aftrek bedraagt 27,5% van de afschrijvingen op milieuvriendelijke investeringen voor onderzoek en ontwikkeling, door zowel natuurlijke personen of vennootschappen en ongeacht het aantal tewerkgestelde werknemers.
 

Vragen?

Heb je vragen over de investeringsaftrek? Neem gerust contact met ons op via 056 37 13 51 of info@gevimar.be.

Meer actueel

Meer nieuwsberichten 

Investeringsaftrek vanaf 01.01.2023

Fiscaliteit25-01-2023

In zowel de personenbelasting als in de vennootschapsbelasting bestaat er al vele jaren een fiscale ...

Lees verder 

Btw aftrek via werkelijk gebruik

BTW25-01-2023

Vanaf 1 januari 2023 is er voor gemengde belastingplichtigen die de btw-aftrek willen toepassen op ...

Lees verder 

Eerst de mensen, dan de cijfers

Interviews24-01-2023

Toegankelijk en menselijk zijn, staat altijd centraal. Zowel bij de ondernemers die we ...

Lees verder 

Aanpassing "btw verlegd"

BTW02-01-2023

Sinds 1/1/2023 volstaat het niet langer dat aannemers factureren met de vermelding ‘btw ...

Lees verder